STARTSIDA

PATENT, idéer
och goda uppslag

SKULPTURER, konst
och installationer

FANTASINS TRÄDGÅRD Uppfinnarens uppslagsrike

DEBATTARTIKLAR och
andra skriftliga uppåtslag

RÅD om immaterialrätt
och idéutveckling

VÄRLDSFÖRBÄTTRANDE uppslag

Fotografi och poetiska ÖVERSLAG

TILL  SALU

UPPSLAG med mitt CV

LÄNKAR

Debattinlägg på nätet och i media om Fairplay och rättvisa