Skribent Forskare Debattör

           
Idéspruta Uppfinnare  Konstnär Hobbymusiker 

           
 Rättskämpe
mot alla former av korruption

Välkommen till www.bertilsuppslag.eu 

Bertil BURSTRÖM
Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Munka-Ljungby  Tel: 070 58 33 282  bertil@srsf.se   www.bertilsuppslag.eu

AKTUELLT:

Klagomål  till Förvaltningsrätten om allmänna domstolars positiva särbehandling av advokater (43 sid).
Beslut
2017-08-18  från Förvaltningsrätten i Stockholm, som vägrar pröva saken.     
Överklagan  och ansökan om prövningstillstånd till Kammarrätten (Mål nr. 5659-17 Rotel 054)

Min anmälan handlar om att Sveriges allmänna domstolar systematiskt kränker grundlagen och begår mannamån när advokat är svarande i ansvarstvister. Allmänhetens tilltro till rättvisans aktörer måste  tydligen upprätthållas med alla medel. Advokater är fria juridikkonsulter, men även  statsauktoriserade rättstjänare! Klienter som åsamkats stora skador genom advokaters svek och vårdslöshet förlorar genom orättfärdiga domslut angående advokatens handläggning ytterligare pengar, vilket kan sänka både familjer och företagsamhet. Själv yrkade jag skadestånd för att min advokat Lena S i Malmö tingsrätt i NJA 1992:60 hade kuppat bort våra bästa bevis och rättsliga grunder sedan hon låtit sig köpas av motsidan. Då förlorade jag mera pengar. Vid efterföljande ansvarsmål slog mina nya advokater samt juristdomarna vakt om den svekfulla advokaten! Lika ruttet har det fortsatt.

Förvaltningsrätten menar att en allmän domstol skall pröva mitt klagomål, trots att allmänna domstolar varit uppenbart jäviga efter att under årens lopp ha avkunnat hundratals partiska och orättvisa domar för att freda lika många advokater. De allmänna domstolarna har redan visat vad de går för! Analog tillämpning  av RF 11 kap 8 § lag SFS 2010:1408 åberopas, vilken föreskriver att misstänkt brott av ledamot i HD (Högsta allmänna domstolen) skall prövas av Högsta Förvaltningsdomstolen.
Efter Advokatsamfundets bildande tycks av allt att döma domstolsväsendets makthavare ha enats om att förtroendet för rättstjänarna måste bevaras även genom
den rättsvidriga praxisen att mörka personliga tillkortakommanden - om än till priset av orättfärdiga domar! 1) Denna praxis har medfört en förfärlig och växande rättsskandal. Detta "rättvisans fuskbygge" med ruttna rättsbalkar måste bort! På Internet och media avslöjas alltmer! Det finns anledning att kräva bättre rättssäkerhet för alla partställningar i alla domstolar!

Min verksamhet som innovatör har upphört. Orsaken är att jag upplevt att flera spekulanter till mina patent hoppade av sedan de kontaktade advokat.  Advokatsamfundet behandlar mig som persona non grata på grund av mina debattartiklar om skenhelig advokatetik samt det faktum att advokatkåren favoriseras av domstolarna när ekonomiskt skadade klienter yrkar skadestånd för vårdslös eller illojal handläggning. Endast en handfull klienter (4 st) har tilldömts skadestånd sedan år 1940! I Danmark har under samma tid uppemot tusen advokater dömts att betala skadestånd!
Hederliga advokater visar mig diskret tummen upp. En yttrade: "Samfundets ledning avkräver oss medlemmar blind lydnad med rent kriminella metoder."
Då mina uppfinningar blockeras, är det meningslöst att fortsätta med sysselsättningsskapande projekt i Sverige. Dock hjälper jag fortsatt behövande idébärare - gratis.
Se:  www.patentbanken.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    och    www.srsf.se

______________________________

1) Den som noga reflekterar över åtminstone fem exempel i mitt klagomål/anmälan och tillika funderar över den ofantligt sneda utfallsstatistiken för lagakraftvunna domar i ansvarstvister mot civila rättstjänare typ advokater, kan knappast hitta en bättre förklaring än att allmänna domstolar tillämpar en subjektiv och partisk bedömningspraxis för (att skydda) instämda juristkollegor.  /Bertil B.

 

ÄR JAG EN RÄTTSHAVERIST?

De som känner mig anser mig vara ovanligt rak, hederlig och saklig med sunt förnuft och stor rättskänsla samt mångkunnig och trofast tusenkonstnär. Jag har kunskaper i juridik - särskilt avtalsrätt, immaterialrätt, licensrätt och processrätt. Var nämndeman fyra år i vardera tingsrätten och hovrätten samt under en mandatperiod ledamot i Polisstyrelsen NV Skåne. Som kuriosa om min persona kan nämnas att jag för några år sedan uttogs till SVT:s Genikampen efter test och intervjuer. Men då jag dessförinnan handplockades till SVT:s Trädgårdskampen blev det återbud till förstnämnda.
Jag har anonymt med framgång hjälpt många enskilda och småföretagare med juridiska problem. Här är två spektakulära fall:

Hillesgården
nära Mölletofta vid E4 är en stor kultur-, konferens-, healing- och spa-anläggning som fick problem med två skogsägare på västra sidan av kommungränsen, en bäck. Grannkommunens miljöinspektör städslades att skriva ett kraftigt vinklat utlåtande att skogen skadades av att Hillesgården hade omvandlat sin myrmark till spegeldammar. Länsstyrelsen utdömde därför ett vite på 150 KKR om inte den vackra parken återställdes till tidigare sumpmarkstatus.
Jag är granne och insåg att tjänstemännen fifflade och erbjöd min hjälp. Läste Miljörätt i behövliga delar och överklagade (under cover) till Miljödomstolen. Motsidan med Länsstyrelsens experter plus en advokat och en LRF-jurist fick total bakläxa. Inga överklaganden hjälpte!

Ett annat ärende gällde en småföretagare som vägrades byggnadslov till sin lilla verksamhet.  Firman saluförde sexiga underkläder, erotiska filmer och sexhjälpmedel. En vägskylt vid huvudvägen pekade mot avtagsvägen till butiken men även till huset vid vägens början där en ledande kvinnlig politiker bodde. ”Erotikhuset” stod det på vägskylten, vilket retade politikern. Stadens makthavare fick en byggnadsinspektör att sammanställa en mängd hinder mot byggnadslov. Firman tipsades att kontakta mig. Jag utformade en juridiskt saklig överklagan som slog undan benen på de politiska myglarna och grannarnas advokat. Firman fick, trots motsidans överklaganden, klartecken till sin verksamhet genom Fru Justitia! Jag bad dock Erotikhusets ägare att inte berätta vem som hade hjälpt henne, då jag på den tiden var förtroendevald Kristdemokrat.

Mina inlagor till andra rätts- och tillsynsorgan än Förvaltningsdomstolarna angående systematisk mannamån och partiskhet  har samtliga bedömts subjektivt, vilket medfört orättfärdiga domar och beslut. Jag har således upplevt att den svenska rättvisan inte fungerar när en rättstjänare, typ advokat, är svarande i civilmål mot missbelåten klient. Däremot har mina insatser i domstol för småföretag och enskilda med andra svarandeparter (såsom kommuner etc) alltid fungerat vilket är ganska talande som jämförelse i sammanhanget.                             /Bertil Burström 2017-10-12

Sälj din uppfinning via PATENTBANKEN. Där hittar du lovande investeringsobjekt!

År 2015 utvecklade jag musikinstrumentet musiksåg till Klinga. Har idag en repertoar på över 250 låtar.
Spelar Klinga och slagverk i
Lila Gatubandet Ängelholm och i Musikgruppen Klinka och Klinga. Se exempel på repertoar.

Några andra webbsidor jag byggt:
www.srsf.se     www.tankeochkansla.se      www.uppfinnareihelsingborg.se    www.köl.se  
www.motdroger.se     www.marbur.se     www.sonjaskonst.se    
www.patentbanken.se


© Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskyddat. Kopiering/efterapning utan skriftligt tillstånd är förbjuden.

© Webbdesign/fondmålning: Bertil Burström    Uppdaterad 2017-10-21   
Webbsajten lanserades på Internet 2007