CV – Curriculum Vitae

Bertil Burström
Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Munka-Ljungby
Tel: (+46) 070-58 33 282
E-post: bertil@srsf.se   Webbplats: www.bertilsuppslag.eu


Eftersom jag ogillar skrönor, myter och lögner är jag förekommande och visar många faktauppgifter i mitt CV.

Född och uppväxt i Skelleftehamn, Skellefteå kommun, Västerbottens län.
Realexamen vid Skellefteå Högre Allmänna Läroverk.
Ingenjörsexamen i Maskinteknik vid Tekniska Gymnasiet TGS i Skellefteå.
Soldatutbildning vid Lv2 i Linköping (2 månader). Tio månaders vidareutbildning vid RMS (Arméns Radar- och Luftvärns Mekanikerskola) på A2 i Göteborg till Fänrik och efter två repmöten befordrad till Pjäsingenjör med Löjtnants tjänstegrad.
10p Juridikkurs vid Högskolan i Kristianstad.
Sommarjobb från 11 till 19 års ålder; på bageri, speceri- och möbelaffärer, snickerifabrik, timmerflottning, sågverk, board- och massafabrik, stewardbiträde på handelsfartyg, smältverk, mekanisk verkstad och ritkontor.
Vecko- och terminskurser i el- och gassvetsning, svarvning, fräsning, hydraulik, pneumatik, instrument- och reglérteknik, gruvteknik, industriell matarvattenbehandling, plastteknik, industriell organisation, standardisering, arbetarskydd, olycksfallsvård, personlig utveckling, instruktionsmetodik, innovationsteknik, immaterialrätt, avtals-, skadestånds- och processjuridik, internationell licensiering, marknadsföring, formgivning, företagsekonomi, EU-kunskap, Tyska, Franska, AutoCAD, datakunskap, ISO 9000, webbdesign, grafisk design, bronsgjutning, TV- och filmmanusskrivande, journalistiskt skrivande, retorik m m.
Kvällskurser i maskinskrivning, stenografi, trä- och metallslöjd, silversmide, Spanska, Esperanto, InterLingua, konsthistoria, musik, skrivarkurser, marknadsföring, oljemålning, keramik, skulptur, navigation m m

Anställningar som ingenjör:
Ritare/konstruktör vid Boliden AB:s gruvförvaltning i Boliden.
Verkstads- och forskningsingenjör vid Kema Nord AB:s bearbetningslaboratorium för PVC-plast utanför Sundsvall.
Motorman vid Rederi AB Transatlantic.
Konsult vid AB Stålkonstruktioner, Helsingborg (konsultföretag).
Konstruktionskonsult vid Högnäsbolaget, Höganäs.
Konstruktör och driftsingenjör vid Extraco AB, Klippan (inom KemaNobel-koncernen)
Konstruktionschef vid Ecal-Nateko AB, Ängelholm (inom Frigoscandia-koncernen).

Tidigare fritidsengagemang:
Scouting, SGU-godtemplare, mynt- och frimärkssamlande, sportfiske, fotoklubb, pistolskytteklubb, tennis, schack, båtliv, skidåkning, skridskoåkning, golf, sång och musik. Förtroendevald ledamot i SIF-klubbstyrelse, företagsnämnd, förslagsnämnd och skyddskommitté. Styrelseledamot i Aktiespararna Nordvästra Skåne. Politiskt förtroendevald till kulturnämnd, teknisk nämnd, fastighetsbolag, energibolag, nämndeman i hovrätten. Ledamot i församlingens kyrkoråd, byggnadsnämnd och personaltillsättningsnämnd m m. Aktiva ideella uppdrag ett tiotal år i Röda Korset (prisbelönt) och Brottsofferjouren. Ledamot av valnämnden respektive huvudstyrelsen i Svenska Uppfinnareföreningen SUF, Stockholm. Vice ordförande/styrelseledamot i uppfinnareföreningen SUF-Helsingborg i cirka tjugo år. Styrelseledamot i Ängelholm/Båstad Idé- och Uppfinnareförening under lika lång tid. Medlem i Amnesty i 30 år. Nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Ordinarie ledamot i Polisnämnden i Nordvästra Skåne. Styrelseledamot i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler. Slagverkare, sångare och Klinga-musiker i dragspelsorkestern Engladraget, Ängelholm. Bassångare i kören MunkaTon.

Nuvarande sociala engagemang:
Ledamot i Össjö Sockenråd. Vice ordförande i Stiftelsen Rättsstödsfonden. Förbundssekreterare i Förbundet Tanke Och Känsla. Ledamot i FinkaKalens musikpris- och stipendiekommitté i KÖL. Leder musikduon ”Klaver och Klinga”. Spelar musiksåg och slagverk i 16-mannabandet Lila Gatubandet, Ängelholm.

Verksamhet:
Sedan 1976 egen verksamhet i de enskilda firmorna FunkMent och F:a Smartings samt bolaget Klemeco Nord AB (vilande sedan flera år på grund av tvister angående skadestånd från vårdslösa/illojala advokater och ”vänskapsjäviga” juristdomare).
Arbetsområden: Forskning och idégenerering, exploatering, produktion, marknadsföring, försäljning och distribution av produkter enligt egna patent och mönsterskydd. Utvecklings- och konstruktionskonsult. Patent- och avtalskonsult, rådgivare i immaterialrätt och innovationsfrågor, juridiskt biträde i avtals- och skadeståndsfrågor m m. Formgivare och skulptör. Trädgårdskonstnär.
Upphovsman till femton svenska patent och ett större antal utländska följdpatent. Se uppslagsrikt, patent.
Huvudskribent och skapare av tio innehållsrika webbsidor. Se länkar.

Kuriosa:
Längd ”över havet”: 182 cm Trivselvikt: 89 kg  (Stenbock)
Vasaloppsåkare 1965, tid 8 tim 50 min.
Erbjöds anställning hos Nordiska Kompaniet som möbeldesigner, sedan NK råkat upptäcka mina fantasifulla designmöbler. Jag var 23 år men tackade nej. Målet var i stället att se världen som sjöingenjör/maskinist.
Jag tillämpar principen om lika-lön-för-lika-arbete oavsett ålder, härkomst och kön, även för alla de barn och ungdomar från byn som monterade och packade mitt infästningssystem Klemit under åren 1983-1989. Ett par  av dessa ungdomar berättade att dom tjänade mer än deras pappor gjorde. Jag vidhöll och vidhåller att likabehandlings-principen gäller strikt, utan något undantag för ålder, kön, ras, etniskt ursprung, släktförhållanden etc.
Guld- och Vermeil-medaljer på Brüssel’s Eureka 1978 och bronsmedalj på IENA Nürnberg 1969 (Für Hervoragende Leistungen).
Erhöll Svenska Uppfinnareföreningens bronsplakett 1987.
Har ensam eller med licenstagare/agent/återförsäljare ställt ut på ett trettiotal mässor, såsom Hannovermässan, Bygg-Reis-Deg i Oslo, Bella Center resp Hernings Teknikmässa i Danmark, Tekniska Mässan, NordBygg, Svenska Mässan, Malmö-mässan m fl.
STU/Nutek-stipendiat år 1987 och 1988 (statlig uppfinnarlön under två år).
Erbjudits medlemskap och besökt Rotary, Lions, V6, Odd Fellow och Frimurarorden. (Har tackat nej – gillar inte ryggborstande).
Äldre syster Birgit Sjöborg i Haninge (speciallärare) och yngre broder Per-Gunnar Burström i Staffanstorp (tekn dr, lektor vid LTH i Lund).
Pappa till Maria, (miljöinspektör; från 2012 studerande till språkvårdare och journalist; därefter nämndsekreterare i Piteå kommun).

Ett urval spektakulära juridiska insatser:
Har ensam drivit ett eget patentmål till prövningstillstånd i Regeringsrätten och därefter till slutligt bifall i Regeringsrättens dom 28 dec 1976 (mål 2108-1976 angående Patentansökan nr 6809890-4, Hitball – ”kastbowling”).
Ombud för egna bolaget Klemeco Nord AB i Europadomstolen, Strasbourg, där rättsfrågorna ovanligt nog togs upp för bedömning och utmynnade i delvis bifall 2006. Dessvärre visade det sig att den svenska domaren Elisabet Fura-Sandström, tidigare ordförande i Sveriges Advokatsamfund, tagit tjänst på samma avdelning i ECHR. Av allt att döma kunde hon där manipulera och kraftigt förminska de rättsgrunder som åberopades av mig.
Juridiskt biträde (undercover) i Miljödomstolen i Växjö för stiftelsen Hilarion (Hillesgården), Klippan med kraftigt vitesföreläggande från Länsstyrelsen i Skåne, LRF-jurister och advokater på motståndarsidan. Resultat: Fullt bifall till stiftelsen.
Biträde undercover till småföretagare i Ängelholm, som utan laglig grund hade nekats bygglov för firman Erotikhuset av kommunens byggnadsnämnd m fl. Fullt bifall i Länsrätten och överinstanser. (Som dåvarande aktiv Kristdemokrat var detta engagemang hemligt. Politiskt mygel och fiffel vill jag bekämpa och får absolut inte förekomma mot legala verksamheter oavsett firma! Dessvärre förekommer sådant av och till i Sverige.)
Medverkat i ett par centrala förhandlingar mellan SIF och SAF (Blasieholmen).

Några reportage i ämnet ”min person”:

Radiointervju om ”Uppfinnare att hyra” – Arena Radio Kristianstad 8 oktober 2009 ca kl 17.05-17.11

”Uppfinnare uthyres” – Näringsliv 2006-10-27    Se även: www.uppfinnareihelsingborg.se alias Uppfinnarvär(l)den

”Bertil tror på lag och rätt i samhället” – Lokaltidningen Ängelholm 2006-08-23

”Näringslivet svårflörtade för uppfinnare” – Näringsliv 2005-12-09

”Han gör konst av en massa skrot” – Lokaltidningen Sommar NV Skåne 2005-06-29

”Mannen bakom uppfinningarna. Har du sett en Klemit? – ”Mixen 1999-09-12

”Spiken på katalogen som Telia fastnade för” – NST 1998-10-21

”Blåst på miljoner” – NST 1992-07-13   se även www.srsf.se

”Tuffa villkor för uppfinnaren” – Helsingborgs Dagblad 1991-07-07

”Uppfinnar-Bertil i Össjö. Hans hjärta bultar för spikar och skruvar” – NST 1990-10-30

”Ingenting kunde knäcka Bertil Burström” – Uppfinnaren&Konstruktören 1990-06-06

”En idégivare värd att satsa på” – STU /Teknik i Tiden 1987 nr 4:

”Svårt att finna företag – Uppfinnare hoppas på mässa” – NST- Nordvästra Skånes Tidningar 1985-10-17

”En berättelse om uppfinnarens vedermödor” – Helsingborgs Dagblad 1982-08-01 (helsida)