Opinion, debatt och ”uppåt-slag” mot hyckleri, fiffel och vänskapskorruption bland juristdomare och advokater

– för rättvisa och jämlikhet åt alla världsmedborgare – för ett mänskligare samhälle

Debattartiklar och insändare /av Bertil Burström


”Vem kan man lita på?” Oljemålning av Sonja EM Andersson

Jag utvecklade tidigt ett starkt rättvisepatos och känsla för jämlikhet. Att jag är vetgirig och har språkliga anlag har medfört att pennan ibland gått varm. Viss oräddhet (dumdristighet?) krävs om man inte skall skriva för byrålådan och bara knyta näven i byxfickan. Varje människa har enligt min mening skyldighet att hålla rent och snyggt där man står och försöka göra saker och ting bättre, även om det ser hopplöst ut. Under min verksamhet som egenföretagare och innovatör har jag fått bistra erfarenheter från affärsdjungeln, vilket manat till juridisk utbildning och förbättrade argument för att bekämpa de avarter jag upplevt i Sveriges rättsväsen. Se mer på www.srsf.se/orattfardiga_domar.htm I mitt fall: Rättsfallen 3 och 4. Nedan visas några försök att påverka.

 

Tips:
Anlitar du advokat, se till att denne inte påverkas på något sätt av motparten eller andra intressenter.
I så fall kan du förlora dina rättigheter och kommer inte att få skadestånd av advokaten i domstol.
Studera detta TYPEXEMPEL respektive Illustrerad varning

Vem gillar att vårt rättsväsen ibland gör orätt – medvetet? Kollegial korruption förekommer!
Vad göra? Gråt inte, forska! Och släpa fram fifflet i ljuset!  Studera 1 av 100-tals exempel!  Reagera och agera!

Se även:
Oriktiga domar i civilmål är en konsekvens av kamaraderi och korruption i rättsväsendets centrum!

 

LAG OCH RÄTT
– Om att Sveriges riksdag aningslöst överlåtit kontrollen av den privilegierade advokatkåren till dem själva med påföljd att advokater håller varandra om ryggen och vänskapskorruptionen frodas när någon klient har anledning att rikta klagomål mot sin advokat.
– Om att kvalitetskontrollen är i stort sett obefintlig i de svenska domstolarna på grund av att prövningstillstånd ofta erfordras i högre rättsinstans vilket kan avvisas utan uttalade skäl. Till följd därav kan orättfärdiga domar ges i tings- och hovrätterna. De sistnämnda kan t o m avge blanka domar utan egen motivering även om hovrätten mottagit och godkänt nya omständigheter och bevis.


DEBATT PÅ INTERNET:  (Klicka även på Debattinlägg på nätet och i pappersmedia om Fair play i rättsapparaten )

”Två Landshövdingar ska avgöra disciplinärenden hos Advokatsamfundet” Publicerad i Dagens Juridik 2012-09-11

http://www.dagensjuridik.se/2012/09/landshovdingar-ska-avgora-disciplinarenden-hos-advokatsamfundet#comment-6099

Min kommentarBertil Burström tisdag, 2012-09-11: Varför har ingen samhällsrepresentant vågat visa civilkurage och berätta hur illa advokatkårens etik- och disciplinnämnd verkligen fungerar i praktiken? Nämndens ordförande är advokat liksom den stora majoriteten ledamöter. Därför får en anmälare nämndens gehör endast i ett fall av tio. Danmark advokattillsyn liksom ARN m fl har nämnder där majoriteten och ordföranden utses från kundsidan. Då blir utfallet ungefär fifty-fifty. Alltså -där lyssnar man betydligt bättre på de missnöjda kunderna/klienterna. Om det svenska Advokatsamfundet och Regeringen verkligen vore kundtillvända och rättfärdiga, så kunde problemet minskas betydligt om ett offentligt ombud (exempelvis från universiten) finge hjälpa anmälaren att vässa argumenten och strukturera bevisen. Svensson är ju redan från början dömd att förlora fighten! Motståndaren är nämligen advokat, som är vältränad att vinkla och vränga och faktiskt inte heller drar sig för att undertrycka fakta. Som det nu är blir disciplinnämndens vanliga fribrev en black om foten för den som vänder sig till försäkringsbolagen eller de i detta sammanhang illa fungerande domstolarna.
Skall rättvisan bli tillgänglig för ALLA bör man hellre anlita fria och erfarna jurister mot en mindre startavgift och en procentandel på det slutliga ekonomiska utfallet.


”TEMA Konflikt –  ”Rättshaverist är ett lite deklasserande begrepp”  (Refererat samtal mellan:

Claes Borgström, Mårten Schultz, Göran Lambertz, Ulf Åsgård   Publicerad på Dagens Juridik  2012-05-08
Se även läsarkommentarer här: http://www.dagensjuridik.se/2012/05/tema-konflikt-rattshaverist-ar-ett-lite-deklasserande-begrepp#comment-5024

Min kommentarBertil Burström, Ängelholm torsdag, 2012-05-31: Jag och alla andra som råkat bli offer för smussel, fiffel och korruption inom rättsväsendet borde tacka Dagens Juridik för debattplatsen under ämnet Rättshaverister.
Men strunta i terminologin och dess härledningar och fokusera istället på att alldeles för många har blivit orättfärdigt behandlade av den svenska rättsapparaten. Varför detta tycks ske i övermått just i demokratins Sverige har nog historiska förklaringar från Gustav Vasas tid med efterföljande kungar, överhet och mer eller mindre krypande undersåtar. Samt att vi sluppit omvälvande krig, inte minst ”tack vare” feghet och hyckleri gentemot aggressiva utländska makter.
Juridiken kan användas till mycket. Mindre ofta till att söka efter och främja sanningen, utan oftare till att skydda makten och etablerade konstellationer. Maktjuridiken tillämpas för att värna om det bestående och utövas därför av statens jurister samt olika former av skråjurister. Dessa teoretiskt välmatade akademiker tycks sällan ha odlat vanlig rättskänsla och samvetslyssnande. Därför kommer förnuftsrätten d v s naturrätten vanligtvis till korta. För prestigens och uppdragets skull är det nästintill omöjligt för maktjuristerna att ändra sina beslut.
Jag har upplevt hur rika kompanjoner besticker advokater, som sedan skyddas av andra välmutade advokater, vilka sedan skyddas av höga juristdomare och JK varefter Europadomstolen tar upp ärendet, men enligt domskälen ändrar mina rättsgrunder så att jag absolut inte kan få bifall, etc. Se händelseförloppet och ta del av alla belägg på http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm


”Kritiken ska i första hand riktas mot åklagare och polis – inte mot Quicks advokater”  KRÖNIKA – av Bengt Ivarsson, advokat vid Kihlstedts advokatbyrå och vice ordförande i Advokatsamfundet  (angående rättvisans tillkortakommanden i Thomas Quick- och Sture Bergwall-saken)

Publicerad på Dagens Juridik 2012-08-27  Se läsarkommentarer:  http://www.dagensjuridik.se/2012/08/kritiken-ska-i-forsta-hand-riktas-mot-aklagare-och-polis-inte-mot-quicks-advokater#comment-5720
Mina kommentarerBertil Burström, Ängelholm tis, 2012-08-28:
Naturligtvis visste Claes Borgström att Thomas Quick var psykpatient på Säters sjukhus och fick adekvat psykofarmaka enligt diagnos! Borgström har både sett och hört att Quick fungerade mentalt illavarslande med sina skakningar och stönanden. Instruktionerna från Quick borde därför ha behandlas med stor skepsis. Allt annat skulle innebära att objektiv rättvisa inte kan skipas, att de skyldiga går fria och den sjuke i en uppvaknad framtid finner sig sitta oskyldigt inlåst i decennier. Men nu är det, eller skall vara så att den misstänkte har ett OMBUD som är rättsbildad advokat, som har skyldighet att vara kompetent, vaken och alert! Samfundets städse envetna hänvisning till INSTRUKTIONER innebär alltså att advokaten bör blunda om han ser att klienten är förvirrad. Om en blind leder en blind vet vi alla hur det går. Legosoldater får ta konsekvenserna för sitt handlande, men legoadvokaterna är alltid fria att fly fältet.

Bertil Burström mån, 2012-09-03:
Orsaken till att det av och till avslöjas fel i domar och beslut är att det saknas en fungerande och oberoende kvalitetssäkring i Sveriges rättsväsen! HD sköter den uppgiften dåligt då man endast dispenserar ca 4 %, men aldrig förklarar varför man avslår övriga 96 % anmälningar. I en intervju med förre JK Göran Lambertz fick vi nyligen veta att JK’s granskning vid anmälan om systemfel etc går till så att JK-ämbetet läser de aktuella domarna. Finner man inget onormalt så avkunnas ett beslut eller ”fribrev”, såsom skedde i Quick-ärendet för några år sedan. Men hallå, hur aningslös får en granskningsmyndighet vara – JK och JO? Har ni inte uppfattat att det ibland förekommer att domstolsjurister avkunnar ”lämpliga domar” genom att vinkla, undertrycka eller framhäva omständigheter och bevis så att dessa logiskt kan utmynna i passande dom eller beslut? Detta anser jag mig ha upplevt både som nämndeman i HR och TR, men även som enskild ”rättskonsument” i civilmål, av vilka ett blev ”admissible” i Europadomstolen, men behandlades på samma dubiösa, för att inte säga kriminella sätt: De mest relevanta rättsgrunderna ströks/gömdes undan och en marginell omständighet uppgavs vara den grund som åberopades(!), med påföljd att staten Sverige undkom ansvar för att ha genomfört subjektiva rättegångar i min talan mot en auktoriserad rättstjänare.
Se http://www.srsf.se/rattsfallsexempel.htm


Därutöver andra synpunkter i pappersmedia om rätt och rättfärdighet i samhället. Se ett urval skrifter i pdf-format:

Juridik är inte matematik – Insändare i Helsingborgs Dagblad och NST den 8 dec 2013

Jäv, frimureri och kåranda – Insändare i HD/NST den 19/10 2012.

UND – ett förädlat FN – Insändare i NST/HD sid C10 2012-06-20

Varför så tendentiös information? – Insändare i NST/HD sid A8 2011-11-20

Förfuska inte den första folkomröstningen – Insändare i NST/HD 2011-09-15

Sjöslag inget att högtidlighålla – Insändare i HD/NST 2010-10-01

Bristfälliga rutiner eller pinsamt hemlighetsmakeri – Insändare i HD/NST 2009-03-12

Talet om jäv snuddar vid hyckleri –  Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet SDS 2008-09-06

Janne Josefsson behövs och fler därtill – Insändare i HD/NST 2007-12-18

Dåliga polisutredningar hotar rättssäkerheten –  Insändare i HD/NST 2007-02-01

Kvalitetsbrister även i tvistemål – Debattinlägg i Dagens Industri 2007-01-12

Se till att din rätt tas tillvara i domstolen – Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören 2006-03-10

Synpunkter från en nyvald nämndeman  – Debattartikel i tidningen Nämndemannen 2004-05-05

Advokatkårens särställning i Sverige  – Artikel i Företagarförbundets tidning Fria Företagare 2004-03-12 (helsida)

Vårdslös advokat skyddas av lagen  – Insändare i Du&Co Nr 2 april 2001

Sverige har en märklig rättskultur  – Debattartikel i FIB-Kulturfront  2000-12-01

Andra får sitt straff men advokaterna går fria  – Debattartikel i Moderna Tider, november 2000

Skillnad på lag och rätt  – Insändare i Helsingborgs Dagblad 2000-08-28

En bättre granskning av advokaterna behövs  – Debattartikel i NST 2000-07-03

Går det att lita på advokaterna?  – Debattartikel i NST 2000-06-05

Är svenska advokater mer rättrådiga än norska?  – Debattartikel i Dagens Industri 2000-05-27

Det är bråttom att bekämpa brott – Insändare i NST 1999-06-21

Röda mattan för allt sämre etik och moral –  Insändare i NST 1998-12-12

Rättstrygghet för alla kontra rättssäkerhet för misstänkta – Insändare i Helsingborgs Dagblad 1998-01-28

Låt inte advokaterna syna sig själva – Debattartikel i Dagens Industri 1994-05-24

Lusläs dina avtal innan det är för sent – Debattartikel i Dagens Industri 1994-01-13

Anm: Tyvärr verkar inga debattartiklar hjälpa eller påverka, såvida de inte publiceras på DN-debatt. Vid telefonsamtal med debattredaktören Mats Bergstrand gav denne beskedet att Dagens Nyheters debattforum endast var till för dem ”som betyder något i Sverige”. När jag replikerade att kända kriminella som Clark Olofsson och Thomas Quick hade beretts plats på DN-Debatt, retirerade Bergstrand med att platsen var öppen för folk, som var kända i medierna eller var auktoriteter på sitt område och opinionsbildare. Eftersom Statens Offentliga Utredningar enbart brukar åberopa vad som har dryftats på DN-debatt och inte i andra media, så blir utvecklingen därefter – trög och inskränkt. Håhåjaja…
Däremot har mitt tjat på universiteten åtminstone resulterat i en 20-poängsuppsats i juridik, vilken helt bekräftar mina teser om att juristdomarna håller de av riksdagen auktoriserade juristkompisarna, Advokaterna, om ryggen. Se rapporten ”Canis non est Canem” (hundar äter inte hundar) på www.srsf.se
En av mina egna erfarenheter är följande: Efter att jag löste ut min kompanjon i Klemeco Nord AB år 1984, tog denne, trots avtalat konkurrensförbud, kontakt med Jernmanufaktur AB (JR), som hade ensamförsäljningsrätten i Sverige på Klemit-programmet (olika fästelement). Försäljningen upphörde därefter helt i Sverige och JR stämdes, efter inrådan av min dåvarande advokat Lena Ström. Även om jag inte kan bevisa det trots en mängd indicier, mutades min advokat av den på både svarta och vita pengar förmögna f d kompanjonen. Processen fördes därför inte enligt vår skriftliga överenskommelse, utan JR slapp betala skadestånd. I hovrätten började jag förstå att min advokat hade spelat bakom ryggen på mig. Jag lade därför själv ut texten och vann i hovrätten. Målet gick till Högsta domstolen, där jag förlorade miljonbelopp p g a bristerna i processunderlaget. Mitt försäkringsbolag och två advokater samt Sveriges ledande professor på advokatansvar(Lars Heuman), utredde och kom fram till att Ström var skadeståndsskyldig åtminstone p g a vårdslöshet. Ingen advokat ville dock helhjärtat processa mot sin kollega (Ström var då styrelseledamot i Samfundet!), utan klagomålet förhalades under lång tid. Ingen domstol gav mig heller rätt, trots övertygande bevisning. Varför?  Jo, i Sverige har rättstjänarna hållits om ryggen i över ett hundra år, vilket inneburit att ingen enda misskött klient någonsin har fått bifall i domstol eller ens tillerkänts en krona ens av någon uppenbart korrupt eller vårdslös advokat i en lagakraftvunnen dom! Detta är utrett (om än inte av statliga organ) och ett icke motbevisat faktum. Om det hade funnits en enda dom som visar att jag har fel, så hade den säkert uppvisats för mig, eftersom jag skrivit om detta sedan 1994 i rikstäckande tidningar och även gjort efterlysningar på Internet sedan 2005.


Framstötar genom olika skrivelser till … om …

– Anmodan om utredning och bekämpande av kollegial särbehandling i domstol. Skrivelse till fyra olika rättsvårdande myndigheter i Sverige. Se exempel brev 22/1 2010 till JO.

krav på förbättrat upphovsskydd för idérika anställdaNäringsministern svarar med goddag yxskaft, 2007-2008.

– framstötar till flera viktiga beslutsfattare om hjälp att anordna en årlig mobil mötesplats för uppfinnare och entreprenörer (se även debattartikel i Dagens Industri 2004-09-11 – Skapa en mötesplats för ideer och entreprenörer )  Flera mycket positiva svar från höga beslutsfattare, men ingen tycks vilja göra något trots att man har både pengar och makt – se exempel. 2005.

– önskemål om forskning och en ordentlig översyn av domstolskvalitén vid tvistemål, om svaranden är en auktoriserad rättstjänareJustitieministern svarar med ett undvikande standardsvar och vägrar återkomma trots påminnelse.  2002-2003.

– exempel på framstötar till media om att det förekommer favorisering av vissa yrkesgrupper i domstolarna och på grund därav medvetet felaktiga domarLedarskribenter på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet svarar att detta vill man inte ta i för det är inget stort problem! 2001-2002.

– exempel på framstötar till professorer och forskare inom juridik angående vänskapskorruptionen i domstolarnaMan svarar inte, eller anser att det är ovidkommande, eller skyller man på tidsbrist. 1999-2008.

– hemställan till JK om undersökning av hur domstolar efterlever Regeringsformen i kollegialt känsliga och obekväma tvistemål. JK svarar avböjande, 2002.

– exempel på framstötar om hjälp från förment orädda advokater när det gäller efterlevnaden av grundlagen om allas rätt till likabehandling. Dessa advokater tyckte det var intressant att ta del av materialet och önskade mig enbart lycka till!. 1997-1998

– debatt med/mot tredje statsmakten. Media får alltid sista ordet (Kritiska brev till en chefredaktör, 1982)

– politiska löften om 100 000 jobb och den krassa verkligheten. Svar från Centerpartiets kanslichef, 1973.

– dåliga tips och idéer till TV-media, som i alla fall svarar. 1967.