Egna och andras debattinlägg på nätet och i pappersmedia om Fair play i rättsväsendet

Läs gärna de inledande artiklarna (av kända jurister och makthavare), vilka utmynnat i vissa kommentarer. Undertecknad har signerat kommentarer med sitt rätta namn Bertil Burström eller som Bertil B, Bertil eller Otanes. Andra kommentatorer som har liknande erfarenheter och inställning har betecknat sig med sitt autentiska namn eller som Källkritikern, Åke Dit, Gregov, Tage Fast, Lars m fl.

Om juridik och politik på INTERNET:

Maj 2012 i Dagens Juridik: ”TEMA Konflikt –  ”Rättshaverist är ett lite deklasserande begrepp”.  Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/05/tema-konflikt-rattshaverist-ar-ett-lite-deklasserande-begrepp#comment-3354

Augusti 2012 i Dagens Juridik: ”Kritiken ska i första hand riktas mot åklagare och polis – inte mot Quicks advokater”. Läs här:  http://www.dagensjuridik.se/2012/08/kritiken-ska-i-forsta-hand-riktas-mot-aklagare-och-polis-inte-mot-quicks-advokater#comment-5597

September 2012 i Dagens Juridik: ”Landshövdingar ska avgöra disciplinärenden hos Advokatsamfundet”.  Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/09/landshovdingar-ska-avgora-disciplinarenden-hos-advokatsamfundet#comment-6136

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Mina punkter var inte något debattinlägg utan en vedertagen förklaring av hur rättssystemet fungerar”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/mina-punkter-var-inte-nagot#comment-6819

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Hela Södertäljemålet måste tas om – nämndeman som satt i polisnämnden var jävig”.  Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/hela-sodertaljemalet-maste-tas-om-namndeman-som-satt-i-polisnamnden-var-javig#comment-7001

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Nämndeman i Mangsmålet på dubbla stolar – jävgranskas”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/namndeman-i-mangsmalet-pa-dubbla-stolar-javgranskas#comment-7194

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Nya domare i Södertäljemålet – försvarsadvokaterna kräver att nämndemännen också byts ut”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/nya-domare-i-sodertaljemalet-forsvarsadvokaterna-kraver-att-namndemannen-ocksa-byts-ut#comment-7260

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Paradigmskifte för de regler som från början betraktades som närmast rättshaveristiska i Sverige”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/paradigmskifte-de-regler-som-fran-borjan#comment-7492

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”Var tredje ung jurist ser Göran Lambertz deltagande i Quick-debatten som ”ett nödvändigt inlägg”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/var-tredje-ung-jurist-ser-goran-lambertz#comment-7575

Oktober 2012 i Dagens Juridik: ”HD får kritik av JK – handläggningstid ”klart längre än önskvärt” men ändå skälig”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/10/hd-far-kritik-av-jk-handlaggningstid-klart-langre-onskvart-men-anda-skalig#comment-8023

November 2012 i Dagens Juridik: ”Nya rättegången i Södertäljemålet kommer ta sju månader – samtliga förhör måste göras om”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2012/11/nya-rattegangen-i-sodertaljemalet-kommer-ta-sju-manader-samtliga-forhor-maste-goras-om#comment-8276

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”Advokatbyrå vinner arvodestvist – klient tvingas betala 320 000 kronor”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/02/advokatbyra-vinner-arvodestvist-klient-tvingas-betala-320-000-kronor#comment-12063

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”Det är då som frustrationen – med fog – riskerar att övergå i förakt för domaren”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/01/det-ar-da-som-frustrationen-med-fog-riskerar-att-overga-i-forakt-domaren#comment-12143

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”Sexbrottsdömd advokat åtalas på nytt – misstänks ha tagit klient på brösten och visat porrfilm”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/02/sexbrottsdomd-advokat-atalas-pa-nytt-misstanks-ha-tagit-klient-pa-brosten-och-visat-porrfilm#comment-12360

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”Statens kostnader för advokater ska pressas – stopp för miljardrullning till försvarare och målsägarebiträden”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/02/statens-kostnader-advokater-ska-pressas-stopp-miljardrullning-till-forsvarare-och-ma-bitrade#comment-12761

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”De är Sveriges mest exponerade advokater – hela listan från Mediebarometern 2013”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/02/de-ar-sveriges-mest-exponerade-advokater-hela-listan-fran-mediebarometern-2013#comment-12850

Februari 2013 i Dagens Juridik: ”Efter Quick, styckmordet och barnläkarmålet – alla rättsskandaler måste granskas”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/02/efter-quick-styckmordet-och-barnlakarmalet#comment-13280

Juli 2013 i Dagens Juridik: ”Advokat vinner mot klient – gav ingen felaktig rådgivning i bodelningsmål”. Läs här: http://www.dagensjuridik.se/2013/07/advokat-vinner-mot-klient-gav-ingen-felaktig-radgivning-i-bodelningsmal#comment-20639

September 2013 i Dagens Juridik; Hovrättslagman Krister Thelin: ”Statens intresse att maximera sina inkomster ligger HD varmt om hjärtat – till men för den enskilde” Följ länken: http://www.dagensjuridik.se/2013/09/statens-intresse-att-maximera-sina-inkomster

Om juridik och politik i pappersmedia:

Insändare i HD/NST den 19/10 2012 – Jäv, frimureri och kåranda –

Insändare i NST/HD sid C10 2012-06-20 – UND – ett förädlat FN –

Insändare i NST/HD sid A8 2011-11-20 – Varför så tendentiös information? –

Insändare i NST/HD 2011-09-15 – Förfuska inte den första folkomröstningen –

Insändare i SDS Sydsvenskan 2011-01-22 – Lite ödmjukhet, om jag får be –

Insändare i HD/NST 2010-10-01 – Sjöslag inget att högtidlighålla –

Insändare i HD/NST 2010-05-11 – Dags att säga ifrån på skarpen – (om Dawit Isaak)

Debattartikel i Sydsvenska Dagbladet SDS 2008-09-06 – Talet om jäv snuddar vid hyckleri –  

Insändare i HD/NST 2008-09-03 – Skenhelighet och hyckleri –

Insändare i HD/NST 2007-12-18 -Janne Josefsson behövs och fler därtill –

Insändare i HD/NST 2007-02-01 – Dåliga polisutredningar hotar rättssäkerheten –  

Debattinlägg i Dagens Industri 2007-01-12 – Kvalitetsbrister även i tvistemål –

Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören 2006-03-10 – Se till att din rätt tas tillvara i domstolen –

Debattartikel i tidningen Nämndemannen 2004-05-05 – Synpunkter från en nyvald nämndeman  –

Artikel i Företagarförbundets tidning Fria Företagare 2004-03-12 (helsida) – Advokatkårens särställning i Sverige  –

Insändare i Du&Co Nr 2 april 2001 – Vårdslös advokat skyddas av lagen  –

Debattartikel i FIB-Kulturfront  2000-12-01 – Sverige har en märklig rättskultur  –

Debattartikel i Moderna Tider, november 2000 – Andra får sitt straff men advokaterna går fria  –

Insändare i Helsingborgs Dagblad 2000-08-28 – Skillnad på lag och rätt  –

Debattartikel i NST 2000-07-03 – En bättre granskning av advokaterna behövs  –  

Debattartikel i NST 2000-06-05 – Går det att lita på advokaterna?  – 

Debattartikel i Dagens Industri 2000-05-27 – Är svenska advokater mer rättrådiga än norska?  – 

Insändare i NST 1999-06-21 – Det är bråttom att bekämpa brott –

Insändare i NST 1998-12-12 – Röda mattan för allt sämre etik och moral –  

Insändare i HD/NST 1998-12-17 – Likgiltigheten röjer väg för orättvisor 

Insändare i Helsingborgs Dagblad 1998-01-28 – Rättstrygghet för alla kontra rättssäkerhet för misstänkta –

Debattartikel i Dagens Industri 1994-05-24 – Låt inte advokaterna syna sig själva –

Debattartikel i Dagens Industri 1994-01-13 – Lusläs dina avtal innan det är för sent –

”Debattinlägg på Internet och i pappersmedia om Fair play i rättsapparaten”


Tips:
Anlitar du advokat, pass på att denne inte påverkas på något sätt av motparten eller andra intressenter.
I så fall kan du förlora dina rättigheter och kommer inte att få skadestånd av advokaten i domstol.
Studera detta TYPEXEMPEL respektive Illustrerad varning