Goda råd med gott uppsåt

– uppslag och idéer för att förbättra världen
– andra funderingar och tänkvärda ord

 

DET ÄR ALDRIG FÖR SENT ATT UTVECKLA SIG SJÄLV – till fördel både för sig själv och andra


Ett leende kostar mindre än elektriskt ljus och ändå lyser det upp mer i ett hem.   / Theo Lingen

Lycklig den som inte sörjer över vad han saknar, men som gläds åt vad han har.   / Demokritos

Förutom våra egna tankar, finns det inget som vi har full makt över.   / René Descartes

Förståndet har sina gränser, endast dumheten är gränslös.   / Zarko Petan

Tvinga dig själv att vara ärlig, så kan du vara säker på att det finns en skurk mindre i världen.    / Thomas Carlyle


Fyra grundinställningar som bygger bättre självkänsla och balans:

 1. Jag duger som jag är (och behöver faktiskt inte vara någon annan till lags)
 2. Jag kan uppnå nästan vad som helst i livet (om jag är optimistisk, envis och tror på mig själv)
 3. I stort sett ingenting är omöjligt och hopplöst (om jag verkligen vill och försöker förändra)
 4. Om du kan se på dig själv ur ett fågelperspektiv, så inser du att inget tillkortakommande är någon katastrof

Ett barn – Tänkvärd dikt av Dorothy Law Holte (översättning av Gunnel Linde)

Ett barn som kritiseras – lär sig att fördöma

Ett barn som får stryk – lär sig att slåss

Ett barn som hånas – lär sig blyghet

Ett barn som utsätts för ironi – får dåligt samvete

Men ett barn som får uppmuntran, lär sig förtroende

Ett barn som möts med tolerans, lär sig tålamod

Ett barn som får beröm, lär sig att uppskatta

Ett barn som får uppleva rent spel, lär sig rättvisa

Ett barn som får känna vänskap, lär sig vänlighet

Ett barn som får uppleva trygghet, lär sig tilltro

Ett barn som blir omtyckt och kramat, lär sig känna kärlek i världen.


Visdomsord (gruk) av Piet Hein  – dansk allkonstnär, författare, filosof och vetenskapsman (1905 -1996)

Husk at glömme bagateller
Husk at nemme hvad det gaelder
Husk at elske, mens du tör det
Husk at leve, mens du gör det.

Smil et smil før du sover, så går dagens surhet over.

Fantasi är konsten att se sådant som ännu inte finns.


Kloka ord av Alf Henriksson  (1905 – 1995)

”Retar du upp dig på ting som är små, så är du väl inte större än så.”

”Jag såg att häggen blommade,
det kom en doft av den.
Då gick jag till min älskade
och sade: Se och känn!
Hon stod vid makaronerna,
hon sydde på en klut.
Och när hon lyfte blicken
hade häggen blommat ut.”              (Det gäller alltså att ta vara på livets upplevelser, här och nu)

”Ett ord som en människa fäster sig vid
kan verka i oberäknelig tid
Det kan framkalla glädje till livets slut
det kan uppväcka obehag livet ut
Ja, det påverkar livet på jorden,
så slarva inte med orden!”               (Visst är det bra att vara öppen och rak – men inte brysk och okänslig)


Det är lätt att besegra…

– vrede, – med kärlek och inlevelse

– bundenhet till materiella ägodelar, – med förnuftigt tänkande

– lögn, – med sanning och objektiva fakta

– onda tankar, – med goda och välvilliga

– girighet, – med generositet och goda exempel


Sanning och uppriktighet befriar alltid, även om sanningen ibland kan vara illa tåld
– Apropå vikten av att vara sann, så tycker jag mig ha förstått att migrän och huvudvärk ibland har sitt ursprung i tvehågsenhet, kluvenhet och dåligt samvete. Det kostar ingenting att testa denna teori, eller?

Håll rent och snyggt där du går och står!
– Om var och en tog bättre hand om sin bit på jorden skulle vi få ett bättre liv, utan intriger och fula ränker.


Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden och se min förmåga


De sju dödssynderna: Den vanligaste listan över dödssynderna lyder på svenska och latin:

 1. Högmod (storhetsvansinnefåfänga; eller övermodHybris) – superbia
 2. Girighet – avaritia
 3. Vällust (otukt eller begär) – luxuria
 4. Avund – invidia
 5. Frosseri – gula
 6. Vrede (i vissa fall även hämnd) – ira
 7. Lättja (likgiltighet) – acedia.

De tio budorden enligt katolsk och luthersk tradition:

 1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
 2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
 3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
 4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
 5. Du skall inte dräpa.
 6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 7. Du skall inte stjäla.
 8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
 9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
 10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans tjänare eller hans tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Behandla din nästa som du själv vill bli behandlad – Du skall älska din nästa som dig själv!


Visdomsord i en gammal text daterad 1692, funnen i en gammal kyrka i Baltimore, England:

Kära vän,
Vandra lugnt i brådskan och larmet, – minns vilken frid som det kan finnas i tystnaden. Lev i sämja med andra människor, så långt det är möjligt utan att förneka dig själv. Hävda din sanning lugnt och högt, men lyssna också till vad andra säger – även dårar och ignoranter har synpunkter. Om du jämför dig med andra, kan du bli bitter eller inbilsk, ty det kommer alltid att finnas de som är bättre och sämre än du.
Gläds åt det du uppnått och åt de planer du gör upp. Gör det du gör med hjärtat, hur oansenligt ditt arbete än är. Att lyckan skiftar är ett bestående faktum. Var försiktig i dina företag, ty världen är full av svek. Men låt inte detta skymma den sanna dygden – många strävar efter höga ideal och livet är fullt av hjältemod. Var dig själv och trotsa framför allt inte känslan. Var inte cynisk inför kärleken, ty i jämförelse med all strävhet, kyla och alla besvikelser är kärleken evig som gräset. Mottag sorglöst vad åldern bär med sig, uppge utan bitterhet ungdomens attribut. Utveckla din självstyrka så att den kan bli ett värn vid plötslig olycka. Men plågas inte av fantasifoster – mycket ängslan föds ur ensamhet och leda. Behåll en sund disciplin, men var mild mot dig själv.
Du är ett barn av världsalltet, liksom stjärnorna och träden har du rätt att vara här, oavsett om det står klart för dig eller ej. Betvivla inte att världsalltet är sådant, som det synes vara. Förbli således i fred med Gud, vad du än tror om hans existens, vad du än upptas av och vad du än åstundar.
I gatularmet, i livets förvirring, förbli i fred med din själ. Trots all sin förljugenhet, sin möda och sina försvinnande drömmar är denna värld alltjämt härlig.
Var aktsam, försök vara lycklig.


Den som ställer många frågor ökar mångas visdom.   Kongolesiskt ordspråk

Att lära utan att göra, är som att älska utan att röra.

Optimisten ser en möjlighet i varje problem. Pessimisten ser ett problem i varje möjlighet.

En del har tusen skäl till varför de inte kan göra vad de vill, när allt de behöver är ett enda skäl till varför de kan.  Marie Frances Berry

Människor kan indelas i två grupper, en som går före och uträttar något och en som kommer efter och kritiserar.

Om du väntar tills du är helt säker på att det är rätt, kommer du förmodligen inte att göra mycket av något.
Win Borden


Egna visdomsord för dem, som vill förbättra världen och röra sig framåt:

* Djärva idéer kan skapa lönsammare affärer.

* Varje problem har en lösning och bakom den finns ofta en ännu bättre.

* Goda idéer är som brinnande ljus, de ökar vår insikt och skingrar mörkret.

* Om man slutar satsa på innovationer stannar Sverige.

* Den som är kreativ, fördomsfri och kunskapssökande kan hitta lösningar där tusen experter har misslyckats.

* Vi måste hushålla med jordens resurser, och därför utveckla hållbara problemlösningar.

* Lyd lagen – men inte Jantelagen, för jag tror att hart när ingenting är omöjligt och att allting kan förbättras!


Några lärdomar från min ingenjörs- och uppfinnarbana:

 • Var inte ödmjuk när du ser ett problem – du kan lösa det även om alla ”experter” misslyckats.
 • Var däremot ödmjuk när du funnit en lösning – det kanske finns en ännu bättre eller så är det ingen bra affär, eller så borde dina kunskaper/ resurser bättras på.
 • Var inte ödmjuk när du har allting på plats – då är envishet och tillförsikt ett absolut måste.
 • Var tacksam för kritik – den hjälper dig förbättra det du håller på med.
 • Lita inte på fagra löften och förespeglingar – kolla upp och kräv skriftliga utfästelser!
 • Var ordentligt påläst och ha ett förhandlingsbiträde så klarar du de slipade motparterna bättre.
 • Inrikta dig endast på enkla, överkomliga projekt såvida du inte har obegränsade resurser.
 • Inbilla dig aldrig att folk och företag kommer att stå på tå för att köpa din supersmarta uppfinning – du måste i stället anstränga dig mycket för att hitta någon pionjärvillig exploatör.

DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ VARANDRA HÄR PÅ JORDEN

Ett neutralt hjälpspråk, d v s ett ”andraspråk”, skulle inte det öka förståelsen mellan folken och bidra till mer fred i världen utan att något land eller språkområde premieras?
Engelska är alltför oprecist med många synonymer, svårt att stava och uttala samt ej neutralt eller rättvist mot dem som inte vuxit upp med engelskan. Dessutom ologiskt, se citaten: ”We don’t need no education…” eller ”I do not understand nothing”.

InterLingua är ett konstruerat språk med utgångspunkt från Latinet och med internationellt vanliga ord som bas.

Esperanto är en mycket lättlärd och logisk språkkonstruktion, skapad av Ludwik Zamenhof (1859 –1917). Se och lär mer på webbsidan www.lernu.nu

IDO är ett annat hjälpspråk med ideella syften, d v s ett helt neutralt och lättlärt ”planspråk”.


”Det är med mycken dumhet världen styres” (Axel Oxenstierna, 1583 -1654):

Hur kan världens makthavare och rika verkligen tro att man kan utrota terrorism med bomber och kulsprutor, när det borde vara uppenbart att uppror, oroligheter och väpnat motstånd föds ur orättvisor, ojämlikhet, rätts-övergrepp och svält?
Rannsaka i stället era och era förfäders egoistiska gärningar och försök återställa det ni rövat och stulit! Fördela snarast överflödet och lyxen från den rika världen till dem som sugits ut för sina råvarors skull och förtrampats och utnyttjats som billig arbetskraft. Då kommer mycken terror att upphöra.
Försök sedan söka förståelse och kompromisser mellan världens religioner så kommer den farliga fanatismen att begränsas och dogmerna att mista sin kraft, vilket kan spara många oskyldiga människoliv.

För att vår värld någon gång skall bli rättvis, fredlig och demokratiskt jämlik krävs att jordens ledande nationer och ledare är bildade och civiliserade med tillräcklig moral resning.
Kan man då säga att ett land, som tillämpar dödsstraff och tillåter alla sina medborgare att gå omkring med skarpladdade skjutvapen, kan man säga att ett sådant land uppnått erforderlig grad av civilisation och demokrati?

Vem tjänar på krig? Svaret är: Ingen – vare sig vän eller fiende, soldater eller civilbefolkning. Jo, en mycket inflytelserik grupp tjänar förstås grova pengar på krig och fiendskap: krigsindustrin och dess oerhört förmögna ägare och krigshetsande anhang med deformerade psyken.

 

”Goda råd med gott uppsåt”