LÄNKAR

Länkar till webbplatser jag själv har byggt, samt andra sajter av intresse.

www.srsf.se  RÄTTSSTÖDSFONDEN – Opinion mot särbehandling, vänskapskorruption, rättsövergrepp och maktmissbruk på alla nivåer inom Sveriges myndighets- och rättsväsen samt inom advokatkåren.

www.patentbanken.se  Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt –  hitta investeringsobjekt, som kan ge bra återbäring framledes! Innehåller UPPFINNARVÄR(l)DEN = Matnyttig public-service för samhällstillvända uppfinnare och entreprenörer. Här finns goda råd, tips och praktikfall för dem som arbetar med företags- och idéutveckling samt innovation.

www.tankeochkansla.se  Kulturförbundet TOK vill på olika sätt lyfta fram människans känslomässiga rikedom, skaparkraft och kulturella intressen.

www.köl.se  Kultur Över Länsgränserna – KÖL. Forum för kulturarbetare i Skåne, Halland och Småland.

www.motdroger.se  B Gantzerts Insamlingsstiftelse för information och förebyggande åtgärder mot drogmissbruk.

www.kmk.se  Kristianstads Maskinkonstruktioner KB, Ingeman Persson, Åhus.

www.marbur.eu  MARIA BURSTRÖM (min kära dotter som är kattälskare och bl a arbetar med miljö- och hälsoskydd. Studerar nu språkbehandling och journalistik. Hemsidan är ej färdig/vilande).

LÄNKAR TILL ANDRA INTRESSANTA HEMSIDOR:

LILA GARUBANDET –   (”Av Glädje spelar vi Musik!”  Vi är nästan tjugo spelglada som underhåller med svängig populär musik både inne och ute)

WIKIPEDIA – (Den fria encyklopedin som alla sakexperter kan medverka i och redigera)

ORDSPRÅKSSAMLING – (Påstår sig vara Sveriges största ordspråkssamling på nätet)

JURIDISK ORDLISTA – (Liten ordlista för icke-jurister)

BRIS – (Organisation för Barnens Rätt i Samhället)

RÄDDA BARNEN – (Välmeriterat förbund för barnens väl)

AMNESTY INTERNATIONAL – (Arbetar för mänskliga rättigheter, åsiktsfrihet och mot politiska övergrepp, tortyr och dödsstraff)

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen – Vill att konflikter ska lösas utan våld och att krig ska förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati.

LÄKARMISSIONEN – (Satsar på att hjälpa de fattigaste, mest utsatta och nödställda i framförallt Afrika)

GREENPEACE – (Arbetar för att rädda haven, skydda skogen, stoppa klimatförändringarna, nedrusta nu, m m)

RÖDA KORSET – En humanitär organisation vars främsta uppgift är att lindra och förhindra mänskligt lidande.

HILLESGÅRDEN – Unik kurs-, konferens- o behandlingsgård med  personal som grupparbetar enligt ”Fastarpsmodellen”. Stor djurpark och trädgårdar

CIVIL RIGHTS DEFENDERS – Svenska Helsingforskommittén stöder och försvarar mänskliga rättigheter i hela världen

FATTIGA.SE – (Hemsida som tar upp problemen med den utbredda fattigdomen i världen, men även i Sverige)

BROTTSOFFERJOURERNAS RIKSFÖRBUND – BOJ – (Centralt organ för över 100 Brottsofferjourer i Sverige)

NKMR – (Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter; med tonvikt på skydd av Familjens rättigheter)

STIFTELSEN BANKRÄTTSFÖRENINGEN – (Redovisar fakta om bankövergrepp och olika former av myndighetsmissbruk)

RÄTTSBANKEN – (Ständigt uppdaterad information om svensk rättspraxis och EU-rätt)

RÄTTSNÄTET – (På Notisum.se finns lagar, förarbeten, rättsfall, europarätt, SFS-guide, myndighetsnormer, laglistor mm)

”SVERIGE.SE” – (Här hittar man alla webbplatser inom offentliga sektorn med mera)

TRANSPARANCY INTERNATIONAL – (Intresseorganisation mot mutor och olika former av korruption)

EUROPADOMSTOLEN – (ECHR – European Court of Human Rights, Strasbourg. Domstol för mänskliga rättigheter i Europa)

DAGENS JURIDIK (Sveriges första dagliga nättidning för juridik)

JUSTITIEKANSLERN – JK – (”Statens advokat”, som bland annat har Riksdagens och Regeringens uppdrag att utöva kontroll av Sveriges Advokatsamfund och dess ledamöter samt beivra systematiska myndighetsfel.)

IFIA – (Internationell federation för nationella uppfinnarföreningar i världen)

InterLingua – konstruerat språk med utgångspunkt från Latinet och med internationellt vanliga ord som bas.

Esperanto – mycket lättlärd och logisk språkkonstruktion. Se och lär dig mer på webbsidan www.lernu.nu

IDO – ett annat hjälpspråk med ideella syften, d v s ett helt neutralt och lättlärt ”planspråk”.