Opinion och goda råd om utveckling

Artiklar, insändare och andra ”uppåtslag”

– för ett bättre utvecklings- och företagsklimat och för ett mänskligare samhälle

Bertil Burström

Jag är kreativ och mångkunnig Uppfinnare-att-hyra. Ring eller mejla!

IMMATERIALRÄTT, UTVECKLING OCH INNOVATION
Eftersom jag har kreativa anlag, erfarenhet och hygglig teknisk utbildning samt förmåga till kombination, har jag verkat som produktutvecklare, uppfinnare och innovatör under många år. Vidareutbildning, insikter och erfarenheter har manat mig att förmedla mina kunskaper och råd till andra. Se även hemsidan GENUINA UPPFINNARE  Nedan visas några exempel i min ideella ambition:

Om goda råd till idékläckare, uppfinnare och innovatörer samt uppmaningar till det svenska näringslivet om att uppfinnaren inte skall behöva vara ensam i stafetten, utan behöver entreprenörer och etablerade företag med i laget för att snabbare kunna spränga målsnöret till marknaden. Erinran om att uppfinnarens arbete och immateriella skapelser måste vara juridiskt väl skyddade och att rättssystemet måste fungera som utlovat. Idag är det strängt taget riskfritt att ”knycka” patent och idéer. Den som däremot stjäl varor eller pengar för betydligt mindre värde, riskerar polismaktens omedelbara ingripande och kännbara straff.  Vakna upp alla lagstiftande riksdagsmän!

”Fatala fördomar om Svenska Uppfinnare” – Debattinlägg i tidskriften Uppfinnare&Konstruktören nr 3 2012

”Pionjärandan har sinat” – Debattinlägg i Helsingborgs Dagblad aug 2009

”Bertils 50 snabba råd” – Artikel i Uppfinnaren & Konstruktören nr  3/2009

Uppfinnaren som kulturarbetare –  Artikel i tidskriften TOK 2007-04-24  (Tanke Och Känsla)

Detta bör du tänka på när du får en idé – Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören  2006-06-12

Se till att din rätt tas tillvara i domstolen – Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören 2006-03-10

Skapa en mötesplats för ideer och entreprenörer  – Debattartikel i Dagens Industri 2004-09-11

Tid för vårsådd i företagen  – Artikel i tidskriften Uppfinnaren&Konstruktören 2004-06-07

Alternativa sätt för uppfinnare att exploatera sina patent  – Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören 2002-02-28

Fler företag borde anlita uppfinnare att hyra – Debattinlägg i Dagens Industri 2000-08-25

Om licensersättning för uppfinningar – Debattartikel i Uppfinnaren&Konstruktören 1999-04-26

Historien om en uppfinning – Debattartikel i Uppfinnaren&Konstruktören Nr 1 1998-04-01

Bättre utformade avtal är ett av medlen för bättre rättstrygghet– Artikel i Uppfinnaren&Konstruktören 1994-06-06

Några råd till min käre uppfinnarbroder – Debattartikel i Dagens Industri 1992-09-19

Anmärkning:
Att uppfinna nyttiga produkter, processer och metoder är ibland fullt möjligt för dem som har utpräglat kreativa anlag, gedigen erfarenhet och ett brett kunnande. Det svåra är att slå mynt av uppfinningarna. Detta är omvittnat. Det krävs inte bara ett starkt patent och rätt produkt till rätt person vid rätt företag vid rätt tillfälle och vid rätt finansläge och konjunktur. För att nå verklig framgång krävs även tur! Svenskarna anses bra på att utveckla och uppfinna men dåliga på att exploatera, finansiera och sälja. Förklaringen till detta dilemma är bl a att vi numera har hög levnadsstandard och därför blivit bekväma och ängsliga att förlora vad vi redan har. Men framförallt saknas rejäla incitament och skatteförmåner för dem som vill göra ett stort risktagande. Det krävs även ett kompetent ”stafettlag” med flitiga aktörer som samarbetar ärligt och juste. Då kan man nå oanade framgångar både ekonomiskt och vetenskapligt.

Tips:
Anlitar du advokat, pass på att denne inte påverkas på något sätt av motparten eller andra intressenter.
I så fall kan du förlora dina rättigheter och kommer inte att få skadestånd av advokaten i domstol.
Studera detta TYPEXEMPEL respektive Illustrerad varning

 

Om att konstnärlig verksamhet kräver frihet och högt i tak (- jag gillar konst och formgivning; se www.tankeochkänsla.se):

Uppfinnaren som kulturarbetare  –  Artikel i tidskriften TOK 2007-04-24

Vacker konst och ful rättsröta –  Insändare i NST 1998-05-19

Arx och Nimis som attraktioner – Insändare i Helsingborgs Dagblad 1998-05-17

 

Om synpunkter på kyrkans verksamhet (eftersom jag tror att vi människor behöver goda ideal och vissa normer):

Inför kvartsamtal i sångkören – Insändare i Kyrkans Tidning 1998-02-01

Kristi lekamen bör vara glutenfri – Insändare i Kyrkans Tidning 1997 Nr 51

Sätt upp förslagslådor på kyrkorna – Insändare i Kyrkans Tidning 1997 Nr 49

Inte alltid så lätt att förlåta –  Insändare i Kyrkans Tidning 1997-10-09

Måste alla vara sopraner   – Insändare i Kyrkans Tidning 1997-10-02

 

Om diverse såsom politik, byråkrati, djurplågeri m m (eftersom jag ”tyvärr” har synpunkter på det mesta och ibland inte kan underlåta att lägga mig i):

Lite ödmjukhet, om jag får be – Debattartikel med bild i Sydsvenska Dagbladet 2011-1-22

Mall går före fall – Insändare med bild (om Socialdemokraterna) i HD/NST 2011-01-04
Apostroferad: Därför har Sverige rasat; HD/NST 2011-01-09

Dags att säga ifrån på skarpen – Insändare om tyst diplomati i HD/NST 2010-05-11

Låt även bankerna ta kort – Insändare i HD/NST 2009-11-23

Respekten för liv har inga gränser – Insändare i NST 1999-06-28

Varför plåga någon om än bara en fisk? – Insändare i NST 1999-06-02

Parkeringshus och trafik – Insändare i NST 1994-02-

Bygglov med senkomna hinder och förbehåll – Insändare i dagstidningen NST 1994-01-26

Att skapa förtroende – Insändare i SIF-tidningen 1972 nr 6

 

Framstötar i olika skrivelser till… om …

– Anmodan om utredning och bekämpande av kollegial särbehandling i domstol. Skrivelse till fyra olika rättsvårdande myndigheter i Sverige. Se exempel brev 22/1 2010 till JO. Svar från Regeringskansliet; från JO

krav på förbättrat upphovsskydd för idérika anställdaNäringsministern svarar med goddag yxskaft, 2007-2008.

framstötar till flera viktiga beslutsfattare om hjälp att anordna en årlig mobil mötesplats för uppfinnare och entreprenörer (se även debattartikel i Dagens Industri 2004-09-11 – Skapa en mötesplats för ideer och entreprenörer )  Flera mycket positiva svar från höga beslutsfattare, men ingen tycks vilja göra något trots att man har både pengar och makt – se exempel. 2005.

önskemål om forskning och en ordentlig översyn av domstolskvalitén vid tvistemål, om svaranden är en auktoriserad rättstjänare. Justitieministern svarar med ett undvikande standardsvar och vägrar återkomma trots påminnelse.  2002-2003.

exempel på framstötar till media om att det förekommer favorisering av vissa yrkesgrupper i domstolarna och på grund därav medvetet felaktiga domar. Ledarskribenter på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet svarar att detta vill man inte ta i för det är inget stort problem! 2001-2002.

exempel på framstötar till professorer och forskare inom juridik angående vänskapskorruptionen i domstolarna. Man svarar inte, eller anser att det är ovidkommande, eller skyller man på tidsbrist. 1999-2008.

hemställan till JK om undersökning av hur domstolar efterlever Regeringsformen i kollegialt känsliga och obekväma tvistemål. JK svarar avböjande, 2002.

exempel på framstötar om hjälp från förment orädda advokater när det gäller efterlevnaden av grundlagen om allas rätt till likabehandling. Dessa advokater tyckte det var intressant att ta del av materialet och önskade mig enbart lycka till!. 1997-1998

debatt med/mot tredje statsmakten. Media får alltid sista ordet (Kritiska brev till en chefredaktör, 1982)

politiska löften om 100 000 jobb och den krassa verkligheten. Svar från Centerpartiets kanslichef, 1973.

dåliga tips och idéer till TV-media, som i alla fall svarar. 1967.

”Opinion och råd om utveckling”