TILL SALU

 • Kreativ och mångkunnig ”Uppfinnare att hyra”
 • Tekniskt och juridiskt kompetent rådgivning
 • Smarta produktidéer och immateriella rättigheter
 • Skrifter, publikationer och föredrag
 • Skulpturer och konstinstallationer m m

Bertil Burström erbjuder följande:

 1. Liksom tidigare hjälper jag till i uppfinnar- och patentfrågor samt om juridiska spörsmål och ger utan kostnad råd och synpunkter till mindre bemedlade privatpersoner, som ringer mig eller söker kontakt på annat sätt.
 2. För företag och välsituerade privatpersoner tar jag ut ett timarvode, som understiger patent- och advokatbyråernas taxa med ungefär hälften, för de uppdrag jag anser mig ha tillräcklig kompetens för. Exempelvis: Patentansökningar och svaromål, licensavtal och andra avtalsförslag, inlagor till domstolar och myndigheter etc. Andra uppdrag avstår jag från, såvida jag inte på kort tid kan läsa in mig på aktuellt område. Detta har till exempel skett med framgång i flera behjärtansvärda miljö- och byggnadsrättsliga uppdrag, där klienterna inte haft råd att anlita en specialiserad advokat och där motståndet var starkt men bakomliggande omständigheter något dubiösa.
 3. Även i fortsättningen är jag tillgänglig för de företag, som vill konsultera mig som ”Uppfinnare att Hyra”. Det visar sig ofta vara mycket givande och lönsamt att man låter någon kreativ kraft utifrån sätta sig in i svårlösta problem och gamla tänkesätt samt komma med alternativa problemlösningar utan att hindras av ”hemma-blindhet” eller andra fördomar.
 4. Jag har även till försäljning flera goda och säkert lönsamma produktidéer, som söker lämpliga exploatörer med kompetens och framåtanda. Ser jag någon produkt eller funktion i samhället som borde kunna förbättras och förstår att behovet är utbrett och marknaden är stor nog att bära utvecklingskostnaderna, är det mycket möjligt att jag hittar på en bättre lösning, som i så fall upphovsrättsskyddas och erbjuds för exploatering. Se under Patent. Rått- och musfällan Delitden och den förenklat smarta backventilen FLEXAC är patentskyddade och tillämpningen till salu.
 5. För keramiker, som vill bränna Raku har jag en suverän egentillverkad Raku-ugn till förfogande till lägsta dygnshyra (jag har tillverkat den av en kasserad diiskmaskin). Alldeles intill Gasol-ugnen finns stora avlastningsbord av betong och en stor sågspånslåda i bekväm arbetshöjd. Flera olika griptänger, flamsäkra förkläden, visir och handskar m m ingår. Se bild nr 44 på Trädgårdssidan.
 6. Självfallet är en och annan av mina skulpturer till salu. Om någon önskar få något tema illustrerat i form av en skulptur eller installation, så är jag idel öra för en sådan beställning.
 7. Visning av Fantasins trädgård för större eller mindre grupper efter särskild överenskommelse.
 8. Restlager av KLEMIT fästelement (eget patent) för Leca-block och lättbetong (Siporex, Ytong m fl) finns till försäljning till lägsta pris. Användes för isolering på och under tak, syllförankring, upphängning av pendlar, konsoler och monteringsskenor m m.
 9. BALLCAT golfbollshåv (eget patent) med flera funktioner. ”Världens bästa” enligt många kunder. Eget hantverk.
 10. Jeans-bälte av outslitlig läderkvalitet. ”Norsk poliskvalitet”. Bredd: 5 cm. Tre längder: 105, 112, 125 cm.

 

Bertil BURSTRÖM
Firma FunkMent och F:a Smartings
Össjö-Boarpsvägen 80,  SE-266 91 Munka-Ljungby
Tel: (+46) 070-58 33 282
E-post: bertil@srsf.se
Hemsida: www.bertilsuppslag.eu
PlusGiro 91 73 05-5    Bankgiro 386-2943

www.patentbanken.se  Presentera och sälj din idé/uppfinning via PATENTBANKEN  eller omvänt – hitta investeringsobjekt, som kan ge dig bra återbäring!