Patent, uppslag, idéer och industriell design


Patent, uppslag, idéer
och industriell designJag är även ”Uppfinnare att hyra” – kreativ och tekniskt mångkunnig!

KLICKA PÅ NÅGOT AV FÖLJANDE PATENT:

1. DROPPMATTAN;  2. HÅLMATTAN;
3. RITBORDSSTATIV;  4. TOROFLEX;  5. HITBALL;  6.
KLEMIT;  7.
KLEMIT-tillbehör
8. STEPLOC;  9.
KLEMROC;  10. PATLOC;  11.
NETLOC;  12. HOLDFINGER;
13. BALLCAT;  14. SNIBBEX;  15.
DELITEN
16. GULLSTOL (mönster);
17.  FLEXAC
   (18. MOLGARD,
forskning pågår)

PATENT OCH MÖNSTERSKYDD

Knappt hälften av nedanstående patent och metoder har marknadsintroducerats och/eller inbringat inkomster på marknaden och har i några fall tillverkats i miljontals exemplar. De två inledande patenten från 1963 söktes av min arbetsgivare i Sundsvall enligt lagen om Arbetstagares Uppfinningar (typ B, p g a mitt dåvarande anställningsförhållande).

Att uppfinna nyttiga
produkter, processer och metoder är fullt möjligt för dem som har utpräglat kreativa anlag, gedigen
erfarenhet och ett brett kunnande – och vill forska på
djupet! Det svåra är att slå
mynt av uppfinningarna. Detta är omvittnat.
Det krävs inte bara ett starkt patent och rätt produkt
till rätt person vid rätt företag vid rätt tillfälle och
vid rätt finansläge och konjunktur. För att nå framgång krävs även tur! Svenskarna anses bra
på att utveckla och uppfinna men dåliga på att
exploatera, finansiera och sälja. Förklaringen till
detta dilemma är bl a att vi nu har hög
levnadsstandard och blivit bekväma och ängsliga
att förlora det vi redan har. Men framförallt saknas
rejäla incitament och skatteförmåner för dem som
vill göra ett risktagande. Det krävs även ett
kompetent ”stafettlag” med flitiga aktörer som
samarbetar ärligt och juste. Då kan man nå oanade
framgångar både ekonomiskt och vetenskapligt.


Presentera och sälj din idé/uppfinning
viaPATENTBANKEN
och hitta investeringsobjekt, som kan ge bra
utdelning!


Objekt nr /Trademark
PATENTERADE UPPFINNINGAR:

1.  DROPPMATTAN

Metod att kontinuerligt tillverka plastmattor av PVC och andra plaster med höga reliefer och djupa mönster utan dyra form- och pressverktyg. Patentsöktes 1963-01-02 av min dåvarande arbetsgivare Fosfatbolaget AB (sedermera Kema Nord AB).
Svenskt patent 209680  USA patent Canada pat. 744624, Brittiskt pat. 1045361,

 Olika provbitar i
PVC

 

 

2.  HÅLMATTAN

Metod att kontinuerligt tillverka plastmattor med olika slags genombrutna mönster och hålbilder utan användning av dyra form-, stans- eller pressverktyg. Patentsöktes av dåvarande arbetsgivaren
Fosfatbolaget AB 1993-03-18.
Svenskt patent 213858
 

 

3.  RITBORDSSTATIV T-66

Ritbrädet är stadigt och allsidigt avlastat och ställbart inom vida gränser med en enda manöverspak. Patentansökan i Sverige inlämnades 1967-03-10.
Svenskt patent 304827
 

 

4.  TOROFLEX

Vridfjäderanordning där torsionsmomentet kan justeras steglöst och/eller mångfaldigat inom vida gränser. Patentsöktes i Sverige 1967-03-30.
Svenskt patent 347145
 

 

5.  HITBALL

Kassett med fem magnetiskt sammanhållna tavelringar av plast på en gejder för kast med icke-studsande bollar (ett slags ”kastbowling”). Svensk patentansökan inlämnades 1968-07-19.
Svenskt patent 398160
Brittiskt patent 1256012.
USA patent 3633911.
Tyskt patent 1936507. Svensk
broschyr.
Bronsmedalj på uppfinnarutställningen IENA i Nürnberg
1969.  Uppmärksammades i Svenska
Exportrådets tidskrifter Sweden Now, Schweden Heute och Suecia Hoy m fl.

Stora företag och varuhus i USA hörde av sig och ville importera HITBALL-spelet.

Formverktygen skulle dock kosta ganska stora belopp, och
jag hittade inga finansiärer i Sverige. Detta
blev ett oöverstigligt hinder för en affärsuppgörelse
och kommersiell framgång.

Här någonstans insåg jag att man
som kapitalsvag enmansföretagare och uppfinnare måste
fokusera på enkla en-detaljs eller få-detaljs
uppfinningar, som kräver mindre exploaterings-kostnader
och personella resurser.
 

6.  KLEMIT

Lättmonterat fästelement (utan krav på förborrning) för
lättbetong och lättklinkerblock, trä m m . Den dynamiska
spiken, som ändrar form från en U- eller V-skena till
ett skohornsliknande fäste, är försedd med olika skalländar: Invändig
muttergänga, stor fyrkantig bricka eller olika  hålfästen m m. Varumärkesskyddat handelsnamn.
Svensk patentansökan ingavs 1977-03-10. Bäst på marknaden
enligt byggmaterialtillverkarna Siporex, Ytong, H+H och
Leca. Flera kopior saluförs
numera efter att patentskyddet har upphört. Se dansk
beskrivning i
GörDetSelv. Svenska
GörDetSjälv.
Svenskt patent 407443
+ utländska patent i ytterligare 12 länder.
Varumärkesskyddat handelsnamn i de nordiska länderna.
Licensierat/avtalat till åtta företag i olika länder. Se
teknisk
princip och data
.
Belönades med två
guldmedaljer på uppfinnarutställningen EUREKA i Brüssel
1978.
Se pionjär-prospektet. KLEMIT-systemet utgjorde
omslagsbild på Telias telefonkatalog
Helsingborgs-delen 1998. Se särtryck ur
Siporex-handboken. Se katalogblad från
Svensk Byggtjänst.
Pressmeddelande från första licenstagaren.
Universaletikett för
KLEMIT. Broschyr 1 från Klemeco Nord AB.
Broschyr
2
från Klemeco Nord AB.  Broschyr från
AB Leca.
Broschyr från
Jernmanufaktur Raco AB. Broschyr från
Lenson AB.
Dansk broschyr från
Gravquick A/S.
Dansk broschyr från
Expandet A/S.
Finsk broschyr
från Lohja Oy. Norsk broschyr från
R&G
A/S
. Engelsk broschyr från
Lenson
Select U.K.

 


7.a.  UNIVERSAL MURKRAMLA
plus DUBBELKONADE LÅSPINNAR
Mönsterskyddade. Används i stora antal för skalmursförankringar och som fäste för pendeljärn,
hålband m m.
 

 

7.b.
Mönsterskyddad artikel för presentreklam med slogan
:
”KLEMIT

när det skall fästas”
Kombinerad kapsyl– och
konservöppnare där handtaget utformats i form av ett
skohorn.
Se
bild/artikel i Sydsvenska Dagbladet.
 

 


8
.  STEPLOC

Axiellt komprimerbar klämhylsa för låsning, montering och/eller bromsning
av hjul, lagerringar, kedjehjul och remskivor m m.
Svensk patentansökan ingiven 1985-06-07.

Svenskt
patent 451876
 

9.  KLEMROC

Snabbmonterad bergförstärknings- och förankringsbult med ett likformigt och kraftigt utbrett grepp utefter hela sin längd. Bulten kan stansas och rullformas kontinuerligt ur en enda plåt eller ett plåtband. Marknad: 250 miljoner bult/år i världen. (50 % i kolindustrin, 35 % i hårdbergsgruvor, 15 % i
anläggningsindustri, tunnlar etc.).
Svensk broschyr.
Svensk patentansökan 1985-06-07.

Svenskt patent 458381
+ utländska patent.Det bandformade
utgångs-materialet stansas och rullformas.

Bergbulten är avsedd för
armering av berg och som stark infästning för
rörledningar, armaturer, kablar, fläktar m m >> 


10
.  PATLOC

Extra tillförlitlig låsbricka för muttrar och skruvar. Vändbar med stora upplagsytor. Låser fullständigt vibrationssäkert som ett sigill. Kallsmidestillverkning.
Patentansökan 1985-06-07. Goda testresultat.
Licensierades till det Norska företaget Scanloc Berax
A/S år 1989.
Svenskt patent 452182

+ utländska patent.  Mönsterskydd i
Sverige och Norge.
Se
pionjär-prospekt.
Se artikel i
Norsk Teknisk Ukeblad.
Se engelsk broschyr nr 1 med analyser. Se
engelsk
broschyr nr 2
från Scanloc Berax Ltd. Se
tysk broschyr.
Kallsmidd låsbricka med
tre tänder, som låser vibrationssäkert 

 

11.  NETLOC

Utrymmessnål lås- och klämhylsa för kugg- och kedjehjul, svänghjul, remskivor, lagerringar m m. Patentansökan ingavs 1985-06-07.

Svenskt patent 455334 .
USA patent 4906125. Svensk broschyr.

Låshylsan NETLOC kan med
fördel vara stansad
och präglad i två
halvor.

 

12.  HOLDFINGER

Skruvar på enklaste sätt av och håller reda på bildäckets ventilhuv även om det är trångt, kallt och smutsigt. Påminner dessutom om vilket lufttryck som har rekommenderats och kan även användas för att plocka upp tappade smådelar om man trycker fast en penna eller dylikt som förlängningsskaft till den inbyggda magneten. Patentansökan ingavs i Sverige 1998-08-25.
Licensierades till ett svenskt gummiföretag 1999.
Svenskt patent 512714
Svensk broschyr

Svenskt mönsterskydd:


 

13.  BALLCAT

Mångsidig bollhåv för varje golfare. Plockar även ”osynliga” bollar ur grumliga vattenhinder och snår. Fungerar dessutom som bunkerkratta med sitt teleskopskaft samt är även en bra bollhållare i bagen. Patent-ansökan ingavs 1999-02-04. Marknadstestad i ett hundratal exemplar med utmärkta lovord från samtliga golfare som köpt och provat
BALLCAT. Optionsavtal med ett småländskt företag 2001. Detta bolag tackade
sedan nej p g a mellankommande order från bilindustrin.

Svenskt patent 514333
+ utländska EPO- och PCT-ansökningar.
Svensk broschyr.
Engelsk broschyr.
Spansk broschyr.Två bollar i beredskap
i t ex golfbagen. Clipset är då förskjutet mot
spetsen.


BALLCAT kan hämta en till
tre golfbollar
i ett enda svep ur de grumligaste vattenhinder eller i
ruffen.


BALLCAT krattar
bunkern med långt teleskopskaft och tar upp bollen utan att man
behöver gå ner i sanden.


Plockar golfbollen med
lätthet ur ett stenröse. Fångstfingrarna syns här
sammanförda med det förskjutbara clipset.

 

 

14.  SNIBBEX

”Det patenterade snittet gör ett gem av ditt visitkort eller vykort”. Patentansökan inlämnad 1999-05-20. Sannolikt en av de ”simplaste” problemlösningarna som beviljats ett svenskt patent. Se
broschyr
Svenskt patent 514152

 

 

15.  MUS- OCH RÅTTFÄLLAN
DELITDEN
 


    En bättre produkt inom
renhållning och miljöteknik.  A better Product in Clean Tech.

Fackmän anser att DELITDEN är den ultimata lösningen på ett över hela
världen utbrett problem. Överlägsen konkurrenterna på alla punkter!
”Förmodligen världens snyggaste mus- och råttfälla.
Ofarlig för småbarn, husdjur och fåglar. Effektiv – missar
aldrig. Laddas och töms med ena handen.”
Se
prospekt med bilder. Se
”Varför en ny musfälla?”.
Se även bilden ”The
International Mouse Trap Race
”. Svenskt patent meddelat 20100720
SE
533199C2
.   Int appl PCT/SE2009/000206; Filing date: 23 April 2009.
Bilderna visar musfällan DELITDEN med utvändig fjäderbygel.

                                                    VI SÖKER EXPLOATÖR!Den utvändiga fjäderbågen är ett extra skydd för
småbarn, fåglar och husdjur.


Inbjudande med två ”godsaker”.
Farlig
endast för skadedjuren.

 

Slår ihop som en tång…Musen/råttan avlivas
alltid
omedelbart
på ett
humant sätt.Det är lätt att byta något av de två
betena…
… och ännu lättare att tömma och samtidigt ladda.

Funktion: En
horisontell knipkäft
är vridbar mot en egg i ett skänkelhus. I öppet läge initieras stängning av
en beteshållare med två motriktade skråytor, när
hållaren med sitt bete förs nedåt, uppåt eller utåt. Då fällan är öppnad/laddad går
fjäderkraften strax bakom knipkäftens vridcentrum. Kraften från
fjäderbygeln utlöses då någon av skråytorna på
beteshållaren påverkar en tapp på den rörliga knipkäftens
insida.  

PATENT

 16. GULLSTOL
– Hjälper på ett enkelt sätt
en rörelsehindrad uppför och nedför trappor. Alltid
finns det väl ett par bärare till hands! Utvärdering och testförsäljning inleddes november 2008.
Se broschyr.
GULLSTOL är mönster- och upphovsrättsskyddad. A.R.R.© Bertil BurströmHär bär det av uppför
Observera sittriktningen!… det går lika bra
nerförLätt att förflyttas fram till lämplig stol

Återförsäljare sökes!

 


17.
FLEXAC

Ny backventilsprincip med enkel funktion. Patent
meddelat i Sverige 2013-07-16 med publiceringsnummer SE
536244 C2. Denna backventil hindrar bakåtströmning av luft,
vatten, brandgaser,
avlopp, dålig lukt, råttintrång etc.
Fungerande prototyper finns i dimensionerna 60, 100 och
150 mm inv diameter.
Ventilen har rak, laminär och oreducerad genomströmningsarea = inga
strömningsförluster. Kan monteras i alla riktningar,
vertikalt, horisontell etc. Effektiv och prisbillig som brandgasspjäll.
Pålitligt returstopp i avloppsledningar mot översvämning i källare vid kraftig
nederbörd. (Detta problem är i kraftigt ökande, se
artikel i SvD!) För att spara värmeenergi kan utsugningsledningar från svetsventilatorer etc
förses med den självverkande backventilen FLEXAC.
Den smarta backventilsprincipen kan arrangeras som en
löstagbar/förskjutbar insats i ledningen eller som en
självständig back-ventilsenhet med anslutningsflänsar,
gängor eller klämhylsor. Klarar mycket höga arbetstryck
beroende på armeringsmaterial i det flexibla
tätningsmembranet. Ingen risk för
fastklistring eller
läckage. Självtätande funktion. Kräver ingen
återkommande service. Stor potentiell världsmarknad. Se
svenskt prospekt.
Se även bildbroschyrer på
Finska/Suomalainen;
Tyska/Deutsch;
Engelska/English;
Franska/Francaise.
PatentSärskilda kännetecken för den
patenterade FLEXAC-principen
:
1.  Slätt och fullständigt fritt genomlopp i öppet läge – ingenting från flödet kan fastna.
2.  Självtätande i blockeringsläget – det flexibla membranet stänger snabbt och ljudlöst även vid låga tryck.
3.  Membranet är flexibelt utbuktande vinkelrätt mot planet, men otänjbart och dragstarkt tack vare sin starka vävarmering.
4.  Membranet är fixerat nästan runt om. Hänger i tvärled ”som en hängmatta”.
5.  Klarar mycket höga arbetstryck beroende på armeringstyp och rördimension.
6.
Tätningslängden är endast hälften så lång som rörets invändiga omkrets! Unikt!
7.  Tätningslinjen (ytan) kan breddas om membranets fria kant formas till ”ett underbett”.

FÖRDELAR:

 1. Väsentligt billigare att installera än andra konstruktioner.
 2. Fullt öppen i strömningsriktningen utan några strömningsförluster.
 3. Helt tät i blockeringsläget.
 4. Klarar mycket höga tryck beroende på membranets vävarmering.
 5. Lång livslängd.

  Licenstagare
  sökes för exploatering inom skilda
  tillämpningsområden
  PATENT

Avloppet säkrat mot
översvämning i källaren (eller brandgasspridning)

/The drains

is

secured


against flooding


indoors

R
öret
blir helt öppet utan hindrande delar


/The drain
pipe is
completely open
without any obstacle
partsFLEXAC-membranet öppnar helt, tyst, och blixtsnabbt

/The FLEXAC-membrane
opens

fully
,
quiet and

fast


Inga skadedjur kan passera
/Novermincan pass

 

 

18.
MOLGARD

Helt nyutvecklad och överlägsen fälla för mullvad och
sork.
Unik funktion med smart och prisbillig
uppbyggnad. Har i stort sett samma målgrupp, slutkunder
och grossister som Mus- och råttfällan Delitden.
Se ovan.
Orsaken till att jag använt min uppfinningsförmåga på
detta område, är
att befintliga fällor för skadedjuren möss och råttor
samt trädgårdsförstörarna mullvad och sork är
undermåliga till sin funktion. Kända fällor är svåra att agna och
ladda samt missar inte så sällan att fullgöra sin
uppgift.

 

  KNOW-HOW

”BURSTRÖM-METODEN”

Utvecklades utan uppdrag
från arbetsgivaren hemma i köket med hjälp av brevvåg och
apotekskemikalier, då jag såg att företagets nyinköpta
tillverkningsprocess inte gav rätt utbyte inför den stora
fabriksutbyggnaden.

Min metod var/är ett effektivt sätt att
utvinna Gelatin ur svål och hudar genom en mera
genomtänkt och strukturerad förbehandling. Metoden
utvärderades objektivt genom jämförande tester med Extraco’s och
Atlantic Gelatin Inc’s tillverkningsprocess. Laboratoriet fann att Gelatinutvinningen med
”Burström-metoden” var ”oerhört
mycket bättre”
både vad gäller kvantitativt utbyte och
kvalitet. Ekonomisk ersättning utgavs först efter centrala
förhandlingar mellan SIF och SAF, 1973.

 


ANDRA PRODUKTIDÉER  OCH PROJEKT till salu/att förverkliga

VATTENTURBIN – Mycket hög teoretisk verkningsgrad vid både höga och låga vattenflöden. Robust och okänslig funktion.
BLIXT-TAK  – Rationell och snabbutlagd takbeläggning med vissa plus-egenskaper
HYDRAULMOTOR – Högt och jämnt vridmoment. Konstruktionen har få rörliga delar med stora tätningsytor.
HÖGTRYCKSPUMP – Mycket hög tryck- och sugförmåga med stor pulsationsfri volymkapacitet. Prototyp finns.
ÖVERSVÄMNINGSBARRIÄR – Snabb och lätt att placera ut, utrymmessnål lagring, svår att sabotera/punktera.
KOMPAKT VISIR – Ihopfällbart visir och skyddshjälm, som är lätt att packa ihop och bära med sig.
RENSA – Anordning för vätskefri rengöring av komplicerade föremål och detaljer. Prototyp finns.
ANTISPILL – Smart tillbehör till kastrullerna i köket för att slippa spill från såser och liknande. Prototyp finns.
PRYDA – Prisbillig bokhylla av plåt med oändliga påbyggnads- och variationsmöjligheter. Prototyper finns.
FLEX – Universalspänne med fäste för mobil, kamera och kreditkortsfickor. Prototyper finns.
GREPPA – Servetthållare/ snyggt grepp för varma muggar och glas/karottunderlägg m m. Prototyper finns.
NATTA – Skonsam hållare för klockor och halsband etc vid sängen. Prototyper finns.
SÄKRA – Smidig utrustning för att låsa väskor och ytterkläder i garderober och på bussar och tåg. Prototyper finns.
COLORETT – Strukturerad förvarings- och beredskapslåda för färgtuber till konstnären/målaren. Prototyp finns.
FIXER – Lås- och justerbart, stöldsäkert beslag för tavlor, speglar etc. Prototyper finns.
STABIL – Konstnärsstaffli av stålrör.
TÄNDBLOMMA – Tips om ett resurssnålt och därmed miljövänligt sätt att själv tillverka extra effektiva tändpatroner för öppna spisen, kaminen etc, lämnas här
gratis
. Utprovat och använt under flera år.
HAQ-HANGER – Snabbanvänd och tillförlitlig hängare för byxor och kjolar
BLIXT-SKYTTELN –  Absolut olyckssäkrat flyghastighetståg som svävar på luftkuddar tre meter över marken.